Lohikäärmesurmaajien veljeskunnan Tekniikat

Veljeskunnan salaisuudet eivät perustu ainoastaan hyviin varustuksiin, vaan myös vaativaan ja jatkuvaan koulutukseen, joka vaatii oppilaalta sitä enemmän uhrauksia, mitä paremmaksi hän haluaa kehittyä. Veljeskunta opettaa kahta erittäin salaista tekniikka. Huudot on tarkoitettu lähinnä taikuuden käyttäjille toisten suojaamiseksi ja buffaamiseksi sekä toisaalta kohteen debuffaamiseksi, Iskut ovat taas suoraviivaisempia taistelurutiineja, joilla pyritään aiheuttamaan poikkeuksellista vahinkoa kohteelle. Huudot toimivat periaatteessa missä vain ja ketä tahansa vastaan, mutta veljeskunnan jäsenet vannovat, etteivät käytä niitä muulloin kuin lohikäärmeitä vastaan taistellessa. Iskut toimivat ainoastaan lohikäärmeitä vastaan.

Ote veljeskunnan käsikirjasta: ”... Lisäksi veljeskunnan taistelutavat ovat hyvin kehittyneet ja erikoistuneet aiempien lohikäärmeensurmaajien kokemuksien sekä myös teorian myötä. Vaikkakin on niin, että veljeskunta pyrkii jatkuvasti kehittelemään ja parantamaan tekniikkaa, on olemassa jo kaksi kehittynyttä perustekniikka, jotka tarjoavat mahdollisuuksia niin noviisille, kuin lukuisten surmien veteraanillekin. Molemmat tekniikat palkitsevat juuri niin paljon kuin niihin kukin surmaaja uhraa, mutta tässä täytyy mainita, että on erittäin tärkeää opetella ainakin toista tekniikkaa. Suurmestarit ja parhaimmat surmaajat ovat opetelleet molempia tekniikoita pyhittäen itsensä näin puhtaasti veljeskunnan tarkoitusperälle...

... Taikuuteen taipuvaisille helpommin omaksuttava tekniikkaa kutsuttaan lyhyesti Huudoiksi. Kukin Huuto koostuu yhdestä kolmeen tavusta; aloittelijat pystyvät lausumaan vain yhden tavun ja enemmän harjoitelleet kykenevät koko kolmen tavun Huutoon. Pitkälle edistyneet pystyvät vahventamaan Huutojaan erilaisilla tyyleillä (painotus, voimakkuus, kesto, tavujen venytys ja niin edelleen). Nyt on niin, että edistyneempi tekniikka tyyleistä puhumattakaan on vaikeampaa omaksua kuin perustekniikka itsessään. On tärkeää tiedostaa, että kokonainen Huuto (se on kolmen tavun huuto) vaatii surmaajalta täydellistä keskittymistä koko Huudon ajan. Yhtä tärkeää on ymmärtää, että vain ensimmäisen tavun Huuto mahdollistaa vielä (surmaajasta riippuen) taikuuden käyttämisen huudon jälkeen.

Huutojen tarkoituksena on antaa tukea surmaajaryhmälle suojaamalla heitä lohikäärmeen päähyökkäyksiltä, heikentää lohikäärmeen luontaisesti hyvin vahvoja puolustuksia, ja lopuksi tehdä suoria voimakkaita hyökkäyksiä lohikäärmettä vastaan. Koska Huudot ovat selvästi maagisia luonteeltaan (vaikkakaan eivät suoranaista perinteistä taikuutta), niissä yhdistyvät sekä Virtauksen että Olevaisen luonteet. Tässä on pakollista mainita, että vaikka Huudot periaatteessa toimivat missä ja milloin vain, veljeskunnan vala estää niiden käytön muulloin kuin lohikäärmeitä vastaan taistellessa. Lisäksi joidenkin huutojen vaikutukset reagoivat vain lohikäärmeen hyökkäyksiin. Vaikka Huudot ovat sinällään jo mahtavia, niiden ehkä suurin etu on siinä, ettei lohikäärmeiden luontaiset vastukset magiaa vastaan päde huutoihin. On myös niin, että kolmen tavun mestarit voivat oppia erityisen huudon, joka onnistuessaan pakottaa lohikäärmeen laskeutumaan maahan joksikin aikaa...

... Surmaajaryhmälle Huutajat ovat tärkeitä tuen ja suojausten tarjoajia, mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat Iskujen tekniikan taitajat. Iskut ovat hyvin monimutkainen kokonaisuus lohikäärmeiden anatomiatietoutta, käytöstietoutta, heikkojen pisteiden havaitsemista sekä itse iskun suorittamista. Tästä johtuen on selvää, ettei tekniikkaa voi soveltaa muihin kohteisiin kuin lohikäärmeisiin. Veljeskunta on kehittänyt tietynlaisia tekniikaan sopivia taistelurutiineja, joita Iskujen opettelija voi soveltaa valitsemalleen aseelle tai vasamatyyppiselle loitsulle. On tärkeää huomata, että vaikka eri aseet ja vasamaloitsut ovat samankaltaisia, yhdelle aseelle tai loitsulle opeteltua rutiinia ei voi soveltaa suoraan toiseen aseeseen tai loitsuun. Näin ollen esimerkiksi pitkän miekan Iskurutiinia ja tekniikkaa ei voi käyttää sellaisenaan leveän miekan yhteydessä, eikä salaman rutiinia voi käyttää tulivasaman yhteydessä. Edelleen on niin, että vaikkakin tekniikan teoria on yleispätevää, jokainen surmaaja omaksuu rutiinin henkilökohtaisesti. Näin ollen rutiinia ei ole mahdollista opettaa suoraan sellaisenaan toiselle. Vastaavasti perusrutiinin opettelu on kohtuullisen vaivatonta, mutta rutiinin hiominen vaatii enemmän aikaa ja harjoitusta.

Kuten Huudoissakin, edistyneet taistelurutiinin osaajat voivat korostaa tekniikkaansa tyyleillä. Tyylistä riippuen on mahdollista tehdä suurempaa vahinkoa, tai jopa tehostaa itse iskun mahdollisuuksia läpäistä lohikäärmeen panssari. Itse tekniikka on kuitenkin sellaisenaankin erittäin tehokas jo noviiseille ja Veljeskunnan suositusten mukaisesti jokaisen surmaajan tulisi hallita sen alkeet valitsemalleen aseelle...”

Lohikäärmesurmaajien veljeskunnan tekniikat: Huudot

Päivitetty 22.12.2014
 • maksaa kuten magical languages ja singing siten, että singingin hinta tulee sellaisenaan, ja magical languagesin ensimmäinen hinta on x1, toinen x2 ja kolmas x3. Näin lasketuista hinnoista vähennetään vielä 1, mutta minimihinta on aina 1. Pyöristykset normaalisti. Maksimi 5 rankkia / taso.
 • hintaesimerkkejä:
  • fighterilla singing on 2/5 ja magical languages on 3/3/3 --> 1/2/4/5/8.
  • bardilla magical languages on 1/1/1 ja singing on 1/2 --> 1/1/1/1/2.
  • thieffillä magical languages on 3/3/3 ja singing on 2/4 --> 1/2/3/5/8.
  • papilla magical languages on 2/2/2 ja singing on 2/5 --> 1/1/3/4/5.
 • ei ammattibonuksia, ei stattibonuksia. Kyky vastaa sekä basic spell (rankit) että directed spell (bonus) -hyökkäyksiä.
 • vuorokaudessa voi tehdä rankkien määrän verran Huutoja.
 • Huudon käyttö vaatii 10% toiminnosta kierroksessa.
 • Huudon taso on sama kuin huutajan taso.
 • Huuto epäonnistuu aina heitolla 01, jolloin heitetään tulos sopivasta loitsun epäonnistumistaulukosta.
 • kyky on Combined -luokan kyky, eli kykyprogressio on 5:3:2:1:0,5...
 • toimivat kuten avoimet, suljetut ja ammattichanneling- ja essence -listat ja loitsut, paitsi että Huutoihin ei muutoksia muista loitsujen tekemiseen vaikuttavista seikoista kuin kantomatkasta.
 • rajoitettu sellaisten E-, DE-, BE- ja U-luokan (Elemental, Directed Elemental, Ball Elemental, Utility) kaltaisten loitsujen käyttöön, manipulointiin ja niiltä suojautumiseen, jotka eivät liity maahan (Earth), ja jotka löytyvät Spell Lawista (companionit eivät käy).
 • yksi rankki vastaa yhtä loitsutasoa.
 • aina 20 rankin välein voi ottaa mukaan "bonuksen". Bonukset ovat tuplakantama, tuplaradius, tuplakohteet, tuplakestopistevahinko, tuplakesto jne. Valittu bonus pitää julistaa ennenkuin huuto tehdään.
 • kahden tai useamman bonuksen voi yhdistää myös yhdeksi siten, että sen vaikutus kasvaa, esim. tupla => tripla.
 • 40. rankilla saa käyttöönsä Erikoishuudon, joka tehotessaan pakottaa lohikäärmeen laskeutumaan. Tällä Erikoishuudolla palautumisaika on 90 minuuttia - rankkien määrä (eli 40. rankilla se olisi 50 minuuttia).
 • neljän bonuksen yhdistämisellä (80. rank) tämä Erikoishuuto tehoaa onnistuessaan aina; ts. lohikäärme ei saa vastustusheittoa.
 • huudot eivät ole kumulatiivisia eri tasojen tai eri huutajien kesken, mutta ne ovat kumulatiivisia oikeiden loitsujen kanssa.
 • lohikäärmeiden luontaiset vastustusbonukset eivät toimi huutoja vastaan, mutta ne saavat vastustusheiton sitä taikuuden alaa vastaan, miltä Huuto on.
 • Lohikäärmesurmaajien veljeskunnan tekniikat: Iskut

  Päivitetty 22.12.2014
 • maksaa kuten asekyvyn tai directed spellin, ambushin/2 ja dragon loren keskiarvo, pyöristys normaalisti, ja tästä keskiarvohinnasta vähennetään vielä 1.
 • Mikäli jotain näistä kyvyistä ei voisi opetella kuin yhden rankin, on sen laskennallinen toinen hinta 2x ensimmäinen. Iskujen kolmannen rankin hinta on kahden ensimmäisen summa.
 • ei ammattibonuksia, ei stattibonuksia. Isku tekniikkana ei voi epäonnistua. Vuorokaudessa voi tehdä rankkien verran Iskuja.
 • Iskun käyttö vaatii 10% toiminnosta kierroksessa.
 • rankkien määrällä voi muokata kriittisheittoa (ei kuitenkaan 66, 96-100 jne), jos onnistuu kyky + noppa +/- muut muutokset = 111+.
 • iskuja voi käyttää seuraavasti:
  • rankit 01-08 => yhteen hyökkäykseen / kolme kierrosta
  • rankit 09-16 => yhteen hyökkäykseen / kaksi kierrosta
  • rankit 17-24 => yhteen hyökkäykseen / kierros
  • rankit 25-32 => kahteen hyökkäykseen, -20 jälkimmäisen onnistumiseen / kierros
  • rankit 33-40 => kahteen hyökkäykseen normaalisti / kierros
  • rankit 41-48 => kolmeen hyökkäykseen -40 kahden jälkimmäisen onnistumiseen / kierros
  • rankit 49-56 => kolmeen hyökkäykseen -20 kahden jälkimmäisen onnistumiseen / kierros
  • rankit 57-64 => kolmeen hyökkäykseen normaalisti
 • iskut pitää opetella erikseen eri aseille ja suunnatuille loitsuille.
 • kyky on Combined -luokan kyky, eli kykyprogressio on 5:3:2:1:0,5...
 • aina 12. rankin välein voi ottaa yhden ”bonuksen” mukaan. Bonukset ovat esim. tuplakestopistevahinko, kriittisen asteen nosto +1), ylimääräinen loitsukriittinen (erillinen heitto), lohikäärmeen AT:n alentaminen yhdellä kategorialla, jne. Bonus pitää julistaa ennen kuin iskun onnistuminen ja osuminen katsotaan. Kriittiskategoriaa (esim. normal -> magic -> mithril -> holy -> slaying) EI voi nostaa.
 • Muoto

  Päivitetty 22.12.2014, *-lisäys 09.02.2015
 • Muoto yhdistää Iskun ja Huudon.
 • Muotoa voi opetalla vain, jos sekä Iskuissa että Huudoissa on molemmissa vähintään kolme rankkia.
 • Muotoa voi opetella maksimissaan kolme rankkia per taso. Muodon hinta lasketaan siten, että Iskujen ja Huutojen (kolme ensimmäistä) hinnat lasketaan yhteen ja kerrotaan kahdella, ja tämä jaetaan Iskujen ja Huutojen rankkien määrän keskiarvolla. Näin saatu kolmiosainen hinta on kullakin tasolla kyvystä maksettava hinta. Hinta siis halpenee sitä mukaa, mitä enemmän opettelee Iskuja ja Huutoja.
 • fighterilla Huudot maksavat 1/2/4 ja Iskut 1/5/6 -> 2/7/10. Nämä kerrotaan kahdella = 4/14/20. Hänellä on 4 rankkia Iskuja ja 2 rankki Huutoja, eli yhteensä 6 rankkia. Näin ollen Muodon hinta jaetaan rankkien keskiarvolla (3, pyöristys ylöspäin), eli lopullinen Muodon hinta olisi 2/5/7. Tämä hinta on siis Muodon hinta sillä tasolla, millä fighter sitä voisi treenata ensimmäisen kerran. Hän voi valita, treenaako sitä yhden, kaksi vai kolme kertaa. Lisäksi hinta voi muuttua, mikäli fighter treenaa lisää Iskuja ja/tai Huutoja.
 • mikäli fighterilla olisi 14 rankkia Iskuja ja 10 rankkia Huutoja, hinta olisi 4/14/20 jaettuna 24/2=12, eli 1/2/2.
 • Muodon maksimirankki on sama, mikä on Iskuissa tai Huudoissa alempi rankki. Esim. jos Huudoissa on 12 rankkia ja Iskuissa 3 rankkia, on Muodon maksimirankki 3.
 • kyky on Combined -luokan kyky, eli kykyprogressio on 5:3:2:1:0,5...
 • kyvyn käyttö onnistuu, kun noppa + kykybonus +/- muut muutokset = 111+.
 • kun kyky onnistuu, voi samalla kierroksella käyttää 10% toimintona sekä Huutoa, että Iskua. Tällöin Iskuun voi käyttää Huudon ominaisuutta, ja Huutoon Iskun ominaisuutta.
 • ominaisuuksien ja erikoisefektien kohdalta Huutojen ja Iskujen rankit lasketaan yhteen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos Iskuissa on 15 rankkia ja Huudoissa 6 rankkia, voi molempia kykyjä käyttää Muodon ansiosta kuten niissä olisi kummassakin 21 rankkia (kriittismuokkaus, "bonukset", listojen avautuminen jne). Tämä ei kuitenkaan päde erikoishuutoihin tai -iskuihin, eli Muotoa käyttämällä ei voi yrittää pakottaa lohikäärmettä laskeutumaan.
 • mikäli kyvyn käyttö ei onnistu, sitä voi kokeilla uudestaan kahden kierroksen kuluttua rankkimäärästä riippumatta.
 • mikäli kyvyn käyttö onnistuu, sitä voi käyttää uudestaan, kun sekä Iskuja ja Huutoja voisi käyttää normaalisti uudestaan.
 • * Muotoa käyttämällä on mahdollista käyttää myös maaelementtiloitsuja
 • * Muotoa käyttämällä on mahdollista käyttää myös Force (F) -luokan loitsuja (???)