Käytössä olevat talosäännöt

Jos säännön otsikon ja mahdollisen väliotsikon perässä on -merkki, tarkoittaa se sitä, että sääntö on päätetty ja se on sellaisenaan käytössä.


Adrenal Defense

Adrenal Defensen käyttö vaatii 30% kierroksen toiminnoista. Onnistumisheittoa ei tarvita. Sopivalla talentilla käyttövaatimuksen voi pudottaa 10% kierroksen toiminnoista.


Ambush

Rolemasterin Standard Systemissa, Rolemaster FRP:ssä ja School of Hard Knocksissa Ambush -kykyn käyttö jo meleessä olevaa vastustajaa vastaan on kerrottu toimivan eri tavalla. Meillä se toimii kuten SoHK:ssa on kerrottu, eli kyvyn total bonus puolitetaan meleessä jo olevaan kohteeseen.

Ambushia ei voi käyttää kooltaan Super Largeja vastaan, mutta Largeja vastaan voi. Muut SoHK:n ehdot ja huomautukset ovat voimassa sellaisinaan.

"No kuinka se ambush toimii käytännössä?" Se toimii siten, että hyökkääjä heittää Stalk -heiton, jonka lopputuloksen perusteella kohteen Sense: Hearing (tai muu sopiva havainnointi, esim. Surveillance jos kyse on vartijasta -- ja jos tätä ei ole niin Alertness) -kykytarkistusta muutetaan. Mikäli kohde ei onnistu havaitsemaan hyökkääjä, hyökkääjän täytyy julistaa, mitä aikoo tehdä seuraavaksi. Hän voi iskeä joko tappaakseen tai tainnuttaakseen. Nyt hyökkääjä voi heittää Ambush -heiton, josta vähennetään kohteen Sense Ambush -kykybonus. Lopputuloksesta riippuen hyökkääjä saataa voida suorittaa iskun. Mikäli iskun lopputuloksena on kriittinen, hyökääjä voi muokata kriittisheittoa Ambush -kyvyn rankkiensa määrällä (ei kuitenkaan lopputulokseen 66 tai 100).


Herb Lore

Herb Lorella voidaan tunnistaa ei-maagisten juomien, liemien, keitosten ja vastaavien ominaisuuksia, bonuksia ja vaikutuksia. Käytännössä tämä vaatii pienen maistamisen, kokeilemisen, haistamisen ja vastaavan toimenpiteen. Jos siis pullossa oleva aine on sellaista, että pienikin määrä sitä surmaa, tällöin tunnistajalla on vaara kuolla.


Kielten opiskelu

Kielten opiskelu vaikeutuu ajallisesti. Jatkossa yhden rankin oppimiseen vaaditaan aikaa tunneissa rankki potenssiin 2 verran, eli 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ja 10. rankki 100 tuntia. Vuorokaudessa voi opetella maksimissaan 2 tuntia kieliä.


Shield Mastery-kyky

Hahmolomakkeen Shield Mastery-kyky toimii siten, että jokainen ostettu rank antaa +1 kilvestä saatavaan DB:hen. Esimerkiksi jos kyvyssä on 10 rankkia, kilpeä torjuntaan käytettäessä saa ylimääräisen +10 bonuksen puolustukseen.

Ensimmäiset 10 rankkia antavat +1 per rank, toiset 20 +0,5 per rank jne. Lomake laskee rankit kykyä varten tehdyn progression mukaan.


Training Packages

Lifestyle eli (L) -training package pitää ostaa 0. tasolla, kun devit käytetään 1. kerran. Vocational (V) -paketit voi ostaa millä tasolla tahansa. Lisäksi hahmon saavutettua 10. tason, hän voi ostaa uuden, ylimääräisen Lifestyle -paketin. Sama mahdollisuus on aina 10 tason välein. Lifestyle -paketit voivat nostaa rankkeja mihin asti tahansa. Pakettien hinnat eri ammateille löytyvät täältä.

Lisäksi on mahdollista ostaa sama paketti - sekä Vocational, että Lifestyle - joka toisella tasolla, mutta kutakin pakettia maksimissaan vain viisi kertaa. Tämä korostaa hahmon erikoistumista johonkin tiettyyn ammattiin ja se tulee ottaa huomioon hahmon taustassa. Näitä ostaessa kannattaa muistaa, että Vocational -paketeista saatavat rankit eivät voi nostaa kyvyn kokonaisrankkeja yli 10, mutta Lifestyle -paketeista saatavat voivat.

Mikäli saman paketin ostaa usemman kerran, ja saa kamaheitosta saman tuloksen useammin kuin kerran, on saatava esine mahdollista korottaa tehokkuudeltaan. Tämä on aina GM:n päätös, mutta ohjenuorana on, että esim. kaksi +10 esinettä voi yhdistää yhdeksi +15 esineeksi, tai yhdeksi +5M esineeksi (yleensä ase tai panssari). Kaksi +2 loitsuadderia voi yhdistää yhdeksi +3 adderiksi. Kaksi x1.2 multiplieria voi yhdistää yhdeksi x1.3 multiplieriksi. Palveluksia, karttoja, eläimiä ja vaatteita ja vastaavia ei voi korottaa.

Huomaa, että kaikki taulukossa mainitut ammatit ja/tai paketit eivät ole käytössä.