Käytössä olevat talosäännöt

Jos säännön otsikon ja mahdollisen väliotsikon perässä on -merkki, tarkoittaa se sitä, että sääntö on päätetty ja se on sellaisenaan käytössä.


Adderit ja Multiplierit

Adderit ja Multiplierit kokevat muutoksen. Jatkossa multiplierit antavat mahtipisteitä sen mukaan, onko käyttäjä pure/hybrid-, semi- vai non-spell user. Tämän lisäksi entiset kertoimet jaetaan neljällä. Alla on taulukko yleisimmistä mahtipistekertoimista

Adderit muuttuvat niin, että varauksia ei enää lasketa laisinkaan. Sen sijaan adderit eivät ole enää päivittäisiä, vaan ne muutetaan viikottaisiksi. Adderi latautuu 7 vuorokauden ajan laskettuna siitä, kun sen viimeinen varaus on käytetty. Yhden vuorokauden aikana voi käyttää vain yhtä adderia (eikä siis kolmea +1 adderia peräkkäin).


Maagiset aseet ja panssarit

Jos ase tai panssari on magical, eli siinä on jokin maagiseksi tekevä lumous, se ei tarkoita sitä ase tekee automaattisesti maagisen kriittisen, tai että panssari suojaa automaattisesti magialta. Magic Crit largeja ja super largeja vastaan on erillinen lumouksensa, ja Magic Prot on oma lumouksensa. Mikäli siis esine on merkitty +10m, tarkoittaa se että siinä on lumous ja se on +10 esine; mikäli se on +10M tarkoittaa se että esine tekee myös Maagista kriittistä ja suojaa myös Maagisilta hyökkäyksiltä.

Tämän lisäksi passiivisesta maagisesta puolustusbonuksesta lasketaan mukaan vain korkein arvo. Kaikki muut passiiviset maagiset DB:t jätetään huomioimatta. Passiivisia bonuksia ovat esim. +10M AT 9 oleva +10M -bonus, mutta passiivista maagista DB:tä eivät ole loitsut, loitsun kaltaiset efektit tai erikseen aktivoitavat puolustusbonusta lisäävät tekijät.

Esineen materiaalibonus ja maaginen bonus eivät ole keskenään kumulatiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että +10M low-steel Broadsword on joko +10 Maaginen tai +5 ei-maaginen miekka. Se ei ole +15M miekka. Edelleen miekka, joka on tehty mustasta metallista (+20) ja jossa on +5M lumous, on joko +20 ei-maaginen tai +5 Maaginen ase. Tämä muutos tekee korkean bonuksen maagisen bonuksen aseista harvinaisempia ja huomattavasti hankalampia tehdä. Samalla se noudattaa päivittyneitä alkemiasääntöjä.

Aseen ja ammuksen bonus

Mikäli sekä ase (jousi, linko) ja ammus (nuoli, vasama, kivi) antavat bonuksen, näistä suurempi jää voimaan. Bonuksien keskiarvoa ei siis lasketa.

Virittämätön ase katsotaan slaying -ominaisuuden osalta olevan passivinen lumous, eli sitä ei voi havaita power perceptionilla eikä niillä loitsuilla, jotka havaitsevat vain aktiivista taikuutta. Viritetty ase katsotaan aktiiviseksi lumoukseksi.


Slaying -aseet

Lähes kaikki slaying -aseet muuttuvat siten, että ne toimivat vain yhtä kohdetta vastaan kerrallaan, ja tätäkin varten ne täytyy "virittää" kohdetta vastaan. Virittämisen voi tehdä milloin vain, mutta se vaatii kohteen DNA:ta. Virittäminen kuluttaa yhden "annoksen" DNA:ta (hius, suomu, kynsi, räkää, verta - tuhka ei kelpaa). Virittämisen voi tehdä myös osumalla kohteeseen taistelussa, ja ase pysyy viritettynä niin kauan, kun se viritetään uudestaan. Aseen voi virittää vain niitä kohteita vastaan, joita ase on tehty surmaamaan (esim. Dragonslaying -aseen voi virittää vain lohikäärmeitä vastaan). Aseen virittäminen muuten kun lyömällä kohdetta vaatii sen, että ase on attunoitu onnistuneesti. Tämä vie aikaa 6 kierrosta, mutta ei vaadi erillistä heittoa. Aseen virittäminen suoraan osuneella lyönnillä ei sen sijaan vaadi yhtään aikaa, eikä toimintoja, eikä heittoja -- se on siis täysin automaattinen.

Tämän lisäksi on olemassa mahtavia aseita, jotka voi virittää rajoitettua ryhmää vastaan. Esimerkkejä tällaisista ovat tulilohikäärmeet, noldot, karvajalat, kääpiötaistelijat, normaalit örkit ja niin edelleen. Tätä ajatusketjua voi jatkaa vielä eteenpäin; on siis olemassa aseita, jotka säilyvät esim. viritettynä ikuisesti tiettyä kohdetta, tai jopa ryhmää vastaan. Rajoitettu ryhmä on käytännössä mikä tahansa ryhmä, mikä ei sisällä kokonaista rotua tai lajia, ja rajoitukset voivat olla hyvinkin tarkkoja. Esimerkiksi aseen voi virittää surmaamaan vain noldohaltioita, jotka ovat hyviä ja kaaottisia illusionisteja.

Tämän lisäksi on olemassa mahtavampia aseita, jotka surmaavaat laajaa ryhmää (ja joiden uudelleenvirittymisen voi käyttäjä valita halutessaan). Näin ollen esimerkiksi ase, joka surmaa peikkoja, örkkejä ja lohikäärmeitä, ja joka on viritetty surmaamaan lohikäärmeitä, ei uudelleenvirity (ellei käyttäjä niin halua), kun sillä lyödään örkkiä. Lisäksi tällaista asetta, joka surmaa peikkoja tai örkkejä tai lohikäärmeitä, kutsutaan laajan ryhmän surma-aseeksi. Laaja ryhmä kattaa rodun, lajin tai muun vastaavan, kuten hobitit, ihmiset, haltiat, örkit, epäkuolleet, rakennelmat ja niin edelleen. Laaja ryhmä voi käsittää myös esimerkiksi joko kaikki eläimet, tai vain pelkästään koiraeläimet (jolloin se surmaa susia, koiria, hyenooja ja niin edelleen). Mikäli ase surmaisi pelkästään susia, se olisi rajoitetun ryhmän surma-ase.

Ase voi olla myös sellainen, joka voi toimia surma-aseena laajaa ryhmää vastaan (haltiat, lohikäärmeet, epäkuolleet, ihmiset), mutta jonka voi virittää kerrallaan vain joko rajoitettua ryhmää vastaan (noldot, tulilohikäärmeet, luurangot, suurihmiset) tai vain yhtä kohdetta vastaan toimivaksi.

Tässä vielä selkeyden vuoksi niinsanottu "kovuusjärjestys" surma-aseille, heikoimmasta kovimpaan:

Virittämätön ase katsotaan slaying -ominaisuuden osalta olevan passivinen lumous, eli sitä ei voi havaita power perceptionilla eikä niillä loitsuilla, jotka havaitsevat vain aktiivista taikuutta. Viritetty ase katsotaan aktiiviseksi lumoukseksi. Viritys ei kestä ikuisesti; se hiipuu pois suurin piirtein niin monessa viikossa, kuin kohteen taso ovat (10% marginaali).